Πολιτική Απορρήτου

/
Πολιτική Απορρήτου

Νέα Πολιτική Απορρήτου με ισχύ από τις 25/5/2018

1. Επισκόπηση

Η ιστοσελίδα nassiagems.com έχει αναπτύξει την παρούσα Πολιτική απορρήτου για να εξηγήσει τον τρόπο που ενδέχεται να συλλέξει, να διατηρήσει, να επεξεργαστεί, να κοινοποιήσει και να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε τις τοποθεσίες μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
Η παρούσα Πολιτική απορρήτου έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει στη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουμε και στην κατανόηση των επιλογών απορρήτου σας όταν χρησιμοποιείτε τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες μας.
Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου που δεν αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.

2. Ποιοι είμαστε

H nassiagems.com είναι η επίσημη ιστοσελίδα της προσωπικής επιχείρησης της Αθανασίας Παππά (Nassia Gems & Wear) που εδρεύει στο The Mall Athens Αμαρουσίου Αττικής.

3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε τις Τοποθεσίες μας ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

Προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς ως επισκέπτης –
Συλλέγουμε τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών επισκέπτη που ζητήθηκαν.
Στην ιστοσελίδα nassiagems.com τα στοιχεία που ενδέχεται να σας ζητηθούν είναι:
1.το email και το όνομά σας στην σελίδα επικοινωνίας προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
2.Το email σας στην φόρμα του ενημερωτικού μας Newsletter στην περίπτωση που θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς.
Θα χρησιμοποιήσουμε και θα κοινοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου.

Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και την χρήση – 
Οι εγγραφές χρηστών στην ιστοσελίδα nassiagems.com δεν επιτρέπονται ώστε να διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη συλλογή προσωπικών δεδομένων.

Ως Προσωπικά δεδομένα ορίζονται οι πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα καθορισμένο (άμεσα ή έμμεσα) αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.  Τα «Προσωπικά δεδομένα» μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων χρέωσης και αποστολής), τον τηλεφωνικό αριθμό, τη διεύθυνση email και την ηλεκτρονική διεύθυνση υπολογιστή IP address.

4. Γιατί διατηρούμε Προσωπικά δεδομένα;

Διατηρούμε τα Προσωπικά δεδομένα σε αναγνωρίσιμη μορφή για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών ή ρυθμιστικών υποχρεώσεών μας, καθώς και για τους επιχειρηματικούς σκοπούς μας.  Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από αυτά που απαιτούνται βάσει του νόμου, εφόσον εξυπηρετούν τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Διατηρούμε τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε έχουν καθορισμένες ημερομηνίες λήξης. Αν δεν επισκεφθείτε τις Τοποθεσίες μας ή δεν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, τα cookies απενεργοποιούνται αυτόματα και τα διατηρηθέντα δεδομένα διαγράφονται.

5. Πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα;

Η επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία μαζί σας.

6. Κοινοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα; 

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε κατ’ απαίτηση τα Προσωπικά δεδομένα σας ή άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς για τους εξής λόγους:
αν πρέπει να εκτελέσουμε μία ενέργεια για λόγους συμμόρφωσης με τον νόμο, με νομική διαδικασία ή με κανονισμούς

για την διαδικασία των αρχών επιβολής του νόμου ή άλλων κυβερνητικών αρχών ή άλλων τρίτων μερών, κατόπιν κλήτευσης, δικαστικής εντολής ή άλλης νομικής διαδικασίας

αν θεωρούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι η γνωστοποίηση των Προσωπικών στοιχείων είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την αποφυγή σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας ή σε σχέση με μια έρευνα για υποπτευόμενη ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα

για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ενός ατόμου

για την προστασία της ιδιοκτησίας, των Υπηρεσιών και των νόμιμων δικαιωμάτων μας

για την αναζήτηση αποστολής προϊόντων σχετικά με τις εταιρίες ταχυμεταφορών

για την υποστήριξη των λειτουργιών ελέγχου και συμμόρφωσης καθώς και των εταιρικών λειτουργιών μας

Δεν κοινοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ και διαφήμισης.

7. Πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης; 

Όταν επισκέπτεστε τις Τοποθεσίες μας και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας χρησιμοποιούμε cookies για να σας αναγνωρίζουμε ως Χρήστη και για να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας, τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, για να μετράμε την αποτελεσματικότητα των προσφορών και να διεξάγουμε αναλύσεις, καθώς και για να μειώνουμε τους κινδύνους και να αποτρέπουμε πιθανή απάτη. Ορισμένα στοιχεία και λειτουργίες των Υπηρεσιών μας είναι διαθέσιμα μόνο με τη χρήση cookies, επομένως αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε ή να απορρίψετε τα cookies, η χρήση των Υπηρεσιών ενδέχεται να είναι περιορισμένη ή να μην είναι δυνατή.

8. Ποιες επιλογές απορρήτου είναι διαθέσιμες σε εσάς;

Όταν πρόκειται για τις πρακτικές απορρήτου και επικοινωνίας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για εσάς.  Πολλές από τις επιλογές σας μπορούν να εξηγηθούν κατά τη στιγμή που εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία.

Επιλογές που σχετίζονται με τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε
Προσωπικά δεδομένα.  Μπορείτε να αρνηθείτε την παροχή Προσωπικών δεδομένων όταν σας ζητηθούν από την ιστοσελίδα nassiagems.com, αλλά ορισμένες Υπηρεσίες ή και το σύνολο των Υπηρεσιών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Επιλογές που σχετίζονται με τα Cookies
Ενδέχεται να έχετε διαθέσιμες επιλογές για τη διαχείριση των προτιμήσεων cookies.  Για παράδειγμα, το πρόγραμμα περιήγησης ή η συσκευή περιήγησης στο Internet ενδέχεται να επιτρέπει τη διαγραφή, την απενεργοποίηση ή τον αποκλεισμό ορισμένων cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης.  Επισκεφθείτε τη διεύθυνση AboutCookies.org για περισσότερες πληροφορίες.  Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές, αλλά αυτή η ενέργεια ενδέχεται να εμποδίσει τη χρήση πολλών βασικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών που είναι διαθέσιμες για μια Υπηρεσία ή μια Τοποθεσία.

Ενδέχεται να έχετε επιλογή σχετικά με τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία ή επισκέπτεστε τμήματα μιας Τοποθεσίας.  Για παράδειγμα, ενδέχεται να ερωτηθείτε αν θέλετε η Υπηρεσία ή η Τοποθεσία να «θυμάται» ορισμένες πληροφορίες για εσάς. Θα χρησιμοποιήσουμε τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης στον βαθμό που το επιτρέπετε.

9.  Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζονται στους νόμους περί προστασίας δεδομένων, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά δεδομένα σας.  Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, αντίθεσης, διαγραφής και φορητότητας των δεδομένων.   Επικοινωνήστε μαζί μας αν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα.  Αν θέλετε να ολοκληρώσετε την αίτηση πρόσβασης σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί το nassiagems.com για εσάς, μπορείτε να μας αποστείλετε email στο info@nassiagems.com

10. Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας;

 

Διατηρούμε τεχνικά, υλικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας σχεδιασμένα να παρέχουν εύλογη προστασία των Προσωπικών δεδομένων σας από απώλεια, κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση και τροποποίηση.  Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τείχη προστασίας, λογισμικό αποτροπής εγκατάστασης ιών και malware στον διακομιστή φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας.
Παρότι είμαστε αφοσιωμένοι στη διασφάλιση των συστημάτων και των Υπηρεσιών μας, είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης και των στοιχείων εγγραφής του Λογαριασμού/προφίλ, καθώς και για τη διαδικασία επαλήθευσης ότι τα Προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς είναι ακριβή και ενημερωμένα.

11. Μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες μας;

Οι Τοποθεσίες και οι Υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω από την ηλικία ενηλικίωσης.  Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων Προσωπικών Δεδομένων, από παιδιά ή άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν τη νομική δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις Τοποθεσίες και τις Υπηρεσίες μας.  Αν αποκτήσουμε πραγματική γνώση ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από ένα παιδί κάτω από την ηλικία ενηλικίωσης, θα τα διαγράψουμε αμέσως, εκτός αν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα. Επικοινωνήστε μαζί μας αν πιστεύετε ότι έχουμε εσφαλμένα ή κατά λάθος συλλέξει πληροφορίες από ένα παιδί κάτω από την ηλικία ενηλικίωσης.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.